Señor - JÄGERMEISTER ILI-ILI
Señor — dobro društvo za komunikaciju d.o.o.  |  Kumičićeva 10, HR - 10000 Zagreb  |  info@senor.hr
Facebook LinkedIn Behance Twitter Google + Youtube
JÄGERMEISTER ILI-ILI

JÄGERMEISTER ILI-ILI

Jägermeister

23.12.2016. | Jägermeister alkohol kampanja

Za novu Jägermeister platformu YOUR JÄGERMEISTER. YOUR STORY. razvili smo ili-ili koncept koji svakodnevne izbore u kreiranju vlastite priče prenosi u sve kanale.